OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zapytaniami n/t możliwości uzyskania porady technicznej w sprawach związanych z projektowaniem, budową, oraz eksploatacją instalacji sanitarnych uprzejmie informujemy iż wychodząc naprzeciw uruchomiliśmy od styczna 2019 roku pomoc doradczą  członków naszego zrzeszenia - inżynierów z pełnym zakresem uprawnień budowlanych , oraz rzeczoznawców.

Szczegółówe informacje do każdego zapytania można uzyskać poprzez zgłoszenie na pocztę elektroniczną na adres : pzits.opole@gmail.com. lub wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy.

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami.

Jesteśmy organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gospodarki odpadami, balneotechniki, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej oraz pokrewnych.

Naszym celem jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem naszego działania, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

Zachęcamy wszystkich inżynierów i techników sanitarnych do aktywnego uczestnictwa w życiu PZITS.

Jesteśmy po to, aby dzielić i wymieniać pomiędzy sobą doświadczenia zdobyte na polu zawodowym i w trakcie szkoleń, będących elementem nieustannego doskonalenia.
Swoją wiedzą, zdobywaną przez lata praktyki zawodowej pomagamy wszystkim inwestorom i instytucjom potrzebującym naszej pomocy i fachowego wsparcia.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail.

Every business has a story.
Crowd loves to work with it.