ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM ZJEŹDZIE ODDZIAŁU W BIEŻĄCYM ROKU

Niniejszym zawiadamiam o nowym terminie i miejscu Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Oddziału Opolskiego PZITS, ktre odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. w Auli Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48

ważna informacja

1.uczestnicy zebrania muszą posiadać maseczki zabezpieczające usta i nos, 2.rekawiczki ochronne,

3.własny długopis.

 

Sekretarz Oddziału Opolskiego PZITS

Bożena Bożanowska

 

Porzadek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

1.Powitanie uczestników zebrania przez ustępującego Prezesa Zarządu i Wybór Przewodniczącego zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad, orazz regulaminu obrad

3.Wręczenie Medalu 100 lecia PZITS

4. wręczenie legitymacji nowym członkom PZITS

5.wybór komisji regulaminowych:

- Komisji Wyborczej

- komisji Mandatowej i skrytacyjnej

- Komisji Uchwał i Wniosków

- protokulantów Zebrania

6.Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie kadencji tj. 2016 - 2020

7.Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej za lata 2016 - 2019

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

11.Podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej

12.Podjęcie Uchwały o ptzyjęciu sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

13.Podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania ustępującego Zarządu i udzielenie absolutorium

14. Wybory

-Prezesa

- członków Zarządu ( 5 - 10 członków )

- Komisji Rewizyjnej ( 3 - 5 członków )

- Sądu Koleżeńskiego ( 3 - 5 członków )

- Delegata i zastępcy na Zjazd krajowy PZITS

- Przedstawiciela do Rady Nadzorczej OW NOT Opole

15. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisje Skrutacyjną

16.Przedstawienie Uchwał I wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków

17. Zakończenie obrad.

 

Every business has a story.
Crowd loves to work with it.