Władze Opolskiego Oddziału PZITS:    

Prezes Zarządu OddziałuZenon Mieruszyński

Członkowie Zarządu:

1. Bożena Bożanowska  

2. Eugeniusz Nolepa 

3. Marian Sokołowski                                          

4. Jolanta Warczok                                 

5. Grzegorz Marczyk 

6. Aleksander Trychan

7. Barbara Lesik

8. Piotr Trumpus

Komisja Rewizyjna:

1. Mieczysław Sokołowski 

2. Joanna Krzystek

3. Zygmunt Pierzchawka

 

Sąd Koleżeński:

1. Dieter Stellmach

2. Małgorzata Małek

3. Tadeusz Gerus

 

Przedstawiciel do OW NOT:

Marian Solołowski

 

Delegaci na zjazd PZiTS:

1. Adam Skardowski

2. Zenon Mieruszyński

3. Bożena Bożanowska

 

Szef koła przy WiK w Opolu Sp. z o.o.:

Piotr Trumpus

Every business has a story.
Crowd loves to work with it.